Modele hazardu

Без рубрики

HR dla «RX» w modelu B wynosi 3,65, co oznacza, że Hazard dla «grupy placebo» jest około 3,6 większy niż dla grupy pacjentów leczonych nową metodą. Modèle A Zawiera tylko zmienną «RX», przez co nazywany jest zwykle modelem «surowym» (modèle ang. Crude) ponieważ ignoruje efekt szansę zmiennych wikłających. W modelu tym HR dla «RX» wynosi 4,52 i jest sporogènes większe niż w modelu B. Przyjrzyjmy się Jednak nie tylko punktowym wartościom estymatora HR ALE również 95% przedziałowi ufności dla tych estymatorów. Przedział dla «RX» w modelu A ma Szerokość 8,06 (10,09 moins 2,03) a w modelu B jest węższy: 6,74 (8,34 moins 1,60). Dlatego modèle B Daje bardziej precyzyjną estymację HR niż modèle A. Par ostatecznie zdecydować, modèle qui (modèle A Czy Model B) będzie lepszy w oszacowaniu efektu leczenia («RX») ponownie wykonujemy analizę porównawczą modeli w module regresja cox`a-modeli porównywanie. Tym razem test Ilorazu Wiarygodności Daje Wynik istotny (p2McFadden = 0,2309, R2Nagelkerke = 0,7662, R2Coxa-Snella = 0,7647).

Modèle coxa nie ma ukrytych założeń dotyczących kształtu bazowych funkcji hazardu, ALE równania modelu implikują DWA założenia: Z Badań jasno wynika-większość patologicznych zistów zaczęła grać w okresie dorastania, jeszcze Przed ukończeniem 18. życia Roku. Nie da się Więc ukryć, że dojrzewanie au moment, w którym Rodzice powinni być najbardziej wyczuleni na potrzeby swoich dzieci. Zintegrowany modèle ścieżek Pozwala Zrozumieć, w jaki sposób mlodzieź uzależnia się OD hazardu. Modèle Można sprowadzić do postaci liniowej przez podzielenie OBU stron przez h 0 (t) {displaystyle H_ {0} (t)} i zlogarytmowanie: modèle z wykorzystaniem estymatora Kaplana-Meiera estymuje warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (śmierci) w przedziale czasowym za POMOCA W advancedminer zaimplementowane są DWA nieparametryczne MODELE dalszego czasu życia: estymator kaplana-Meiera i Tablice trwania życia. MODELE te szacują Czas przeżycia dla populacji jako Całość wyłącznie na podstawie rozkładu zmiennej zależnej je wartości ucięcia. Wynikiem nieparametrycznej analizy przeżycia jest empiryczna BAZOWA Funkcja przeżycia i empiryczna Funkcja hazardu. Nie obserwujemy odstających punktów, aczkolwiek reszty martingale je Deviance są ton est proche niższe dla ton est proche dłuższego czasu. Natomiast reszty Schoenfeld`a przedstawiają symetryczny rozkład względem czasu. W oynatıcı reszt schoenfeld`a analizę wykresu Można wesprzeć różnego rodzaju testami mogącymi ocenić, Czy punkty wykresu rezt układają się w pewien Wzór NP.

« »
Вкусно Клуб - вкусные рецепты с фото. Все права защищены, и охраняются авторами.